W dniu 10.03.2023 r. szkolny doradca zawodowy zorganizował  wyjazd dla uczniów klas VIII  na Targi Edukacyjne do Poznania.

Targi Edukacyjne pozwoliły młodzieży na poznanie oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych z całego kraju, a także z zagranicy. Młodzież miała możliwość spotkania się z przedstawicielami szkół wystawiającymi swoją ofertę edukacyjną oraz skorzystać z możliwości uczestniczenia w prezentacjach i seansach filmowych.

Równolegle z Targami Edukacyjnymi  odbywało  się  Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci i Młodzieży, gdzie młodzież mogła zapoznać się z bardzo atrakcyjną ofertą wydawnictw.