W dniu 15 marca 2023 roku  w Zespole Szkół Gminy Kościan Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Starym Luboszu odbył się Gminny Konkurs Wiedzy Ogólnej OMNIBUSEK 2021 dla klas drugich. To już XIV edycja konkursu.  W tym roku do konkursu zgłosiło się 10 uczniów ze szkół w Bonikowie, Kokorzynie, Turwi, Starych Oborzyskach i Starym Luboszu. Konkurs rozpoczął dyrektor Zespołu Szkół w Starym Luboszu pan Piotr Kaczmarek witając serdecznie uczestników i życząc im powodzenia. Podczas konkursu uczestnicy rozwiązywali test wyboru składający się ze 108 pytań. Czas rozwiązania testu wynosił 30 minut. Komisja po sprawdzeniu prac konkursowych wyłoniła zwycięzców. Zdobywcą tytułu OMNIBUSEK 2023 została Zofia Pogorzelska ze szkoły w Starym Luboszu. Drugie miejsce zdobył Dawid Szczawik ze szkoły w Starym Luboszu, a trzecie miejsce zdobyły Lena Hojan ze szkoły w Bonikowie i Marcelina Żak ze szkoły w Turwi. Konkurs zaszczycił swoją obecnością wójt Gminy Kościan pan Andrzej Przybyła, który pogratulował  uczestnikom wiedzy oraz wręczył nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymali zawieszki z logo konkursu, pamiątkowe sowy, dyplomy, przybory szkolne i książki za udział w konkursie oraz słodycze. Zwycięzca otrzymał puchar OMNIBUSEK 2023, medal, dyplom oraz nagrodę książkową, zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymali medale, dyplomy i nagrody książkowe.  Fundatorem pucharu i nagród był Wójt Gminy Kościan – dziękujemy. Uczestnikom i zwycięzcom GRATULUJEMY!