Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu informuje, że od dziś, tzn. 20 marca 2023 r. do piątku 24 marca 2023 r. trwa drugi etap rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024, czyli pobieranie i składanie wniosków wraz z oświadczeniami przez rodziców uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Dyrektor przypomina najważniejsze informacje dotyczące tych wniosków:

1. wnioski wraz z załącznikami można odbierać od dnia dzisiejszego, tzn. poniedziałku 20.03.2023 r. w sekretariacie szkoły,
2. wnioski wraz z załącznikami można także pobrać z strony szkoły: www.zslubosz.pl (poniżej),
3. wypełnione wnioski wraz z załącznikami oddają rodzice do 24.03.2023 r. (wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane)
4. wypełnione wnioski wraz z załącznikami składają rodzice tylko w sekretariacie szkoły.

Materiały do pobrania:

wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

zał. 1 – oświadczenie o wielodzietności

zał. 2-5 – oświadczenie o niepełnosprawności

zał. 6 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

zał. 8 – oświadczenie o zatrudnieniu, nauce, prowadzeniu gospodarstwa lub działalności

zał. 9 – oświadczenie rodziców o realizacji edukacji przez rodzeństwo

zał. 10 – oświadczenie o czasie pobytu dziecka w szkole