W środę,  26 kwietnia w Szkole Podstawowej w Starym Luboszu odbył się miejsko-gminny  konkurs geograficzny „Znamy wszystkie stolice świata”. W konkursie wzięło udział 20 uczniów z  klas 4 – 8. Celem konkursu było szerzenie wiedzy młodych ludzi na temat znajomości państw i stolic całego świata. 

Zadaniem uczestnika było odpowiedzieć pisemnie na 50 pytań dotyczących stolic państw. Czas przeznaczony na rozwiązanie to 30 minut. Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą i znajomości tematu. Komisja konkursowa złożona z nauczycieli geografii, po sprawdzeniu wszystkich prac, wyłoniła laureatów. Wśród nich znalazła się również uczennica z naszej szkoły – Ania Bręczewska z klasy 7a, która uzyskała maksymalną ilość punktów. Gratulujemy!

Każdy z uczestników otrzymał plakietkę z logo konkursu oraz nagrody książkowe za udział. Sześcioro laureatów i trzech wyróżnionych uczniów również otrzymało nagrody książkowe, które zostały ufundowane przez wójta gminy Kościan i burmistrza miasta Kościana.