11 maja 2023r. nasza szkoła była organizatorem II Powiatowego Konkursu Matematycznego „OBIEKTY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W LICZBACH”. Do rywalizacji przystąpiło 22 uczniów klas szóstych reprezentujących 12 Szkół Podstawowych z Powiatu Kościańskiego.

Głównym celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych  wśród młodzieży, popularyzowanie matematyki w życiu codziennym, rozwijanie zdolności logicznego myślenia oraz uczestniczenie w zdrowej rywalizacji.  Uczniowie mieli możliwość wykazania się stosowaniem matematyki do rozwiązywania problemów praktycznych. Obiekty Powiatu stały się  inspiracją do matematycznych rozważań. Przez  godzinę uczniowie zmagali się z  zadaniami związanymi z obiektami powiatu kościańskiego: wieżą ciśnień,  krytą pływalnią,  kinem oraz dioramą w Kościanie. Punktowane były nie tylko poprawne rozwiązania zadań, lecz także szybkość ich wykonania oraz odczytane hasło. Rywalizacja była wyrównana, co spowodowało wyłonienie pięciu pierwszych miejsc.

Największą wiedzą i szybkością wykazał się uczeń Adrian Konopczyński przygotowany przez panią Dorotę Grzempa-Markiewicz ze Szkoły Podstawowej w Racocie.  II miejsce zajął Kamil Doliński przygotowany przez pana Macieja Włodarczaka  ze Szkoły Podstawowej w Czempiniu.  III miejsce wywalczył Szymon Chłapowski przygotowany przez panią Katarzynę Borkowską ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kościanie.  IV miejsce przyznano uczniowi Franciszkowi Stanisławskiemu ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościanie przygotowanemu przez panią Agnieszkę Pietrzyńską. Przyznano również V miejsce  uczniowi  Nikodemowi Woźniakowi ze Szkoły Podstawowej w Racocie. Naszą szkołę reprezentowali Eryk Krzemiński i Tomasz Cejza.

Z rąk Wójta Gminy Kościan pana Andrzeja Przybyły oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Starym Luboszu, pana Piotra Kaczmarka, wszyscy uczestnicy odebrali pamiątkowe  medale, dyplomy i upominki. Zwycięzcy otrzymali nagrody i upominki ufundowane przez Urząd Gminy Kościan,  Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miasta w Kościanie oraz Urząd Gminy Czempiń.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!