Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu informuje, że dyżur wakacyjny w Przedszkolu w Starym Luboszu został zaplanowany w dniach 24 lipca 2023 r. – 4 sierpnia 2023 r.

Prosimy o zgłaszanie dzieci na dyżur wakacyjny w sekretariacie szkoły najpóźniej do dnia 7 lipca 2023 r., gdyż w terminie późniejszym sekretariat szkoły będzie nieczynny z powodu prowadzonych prac związanych z termomodernizacją szkoły.