Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Kościan informuje, że zajęcia w Przedszkolu w Starym Luboszu w roku szkolnym 2023/2024 rozpoczynają się w poniedziałek 4 września 2023 r., tak samo jak rozpoczyna się rok szkolny w szkole.
Jednocześnie dyrektor przypomina, że w dniach 21 sierpnia – 1 września 2023 r. (włącznie) trwa dyżur letni w Przedszkolu w Racocie (ogłoszenie na stronie gminy z 27 kwietnia 2023 r.).