13 października odbyło się szczególne wydarzenie w życiu naszej szkoły. Pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci do grona szkolnej społeczności. Podczas pasowania na ucznia zaprezentowali się z najlepszej strony. Przygotowywali się do tego dnia wytrwale i starannie pod kierunkiem pani Katarzyny Ranka i pani Julii Kostrzewy.

Pierwszaki w obecności rodziców, dyrektora szkoły, nauczycieli i uczniów wykazały się wieloma umiejętnościami i pokazały, że zasługują na miano ucznia naszej szkoły. Zadeklarowali chęć do nauki oraz pokazali umiejętność pracy w grupie, demonstrując ciekawe układy taneczno- rytmiczne, recytując wiersze i śpiewając piosenki. Podczas występu ujawnili swoje prawdziwe talenty. Dyrektor szkoły stwierdził, że pierwszoklasiści wykazali się wieloma umiejętnościami, zdali egzamin podczas występów i mogą być przyjęci do grona społeczności szkolnej.

Pasowanie na ucznia to nie jedyny powód tego wyjątkowego apelu. Tego dnia uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej – święto wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów. W części oficjalnej głos zabrał Pan Dyrektor, który złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. Kolejno głos zabrali uczniowie, którzy podziękowali całej społeczności szkolnej za wspaniałą pracę i okazane serce, złożyli życzenia i rozdali drobne drobne upominki.

Ponadto głos zabrały pani Katarzyna Wopińska oraz pani Katarzyna Drozda – przedstawicielki Rady Rodziców. Obydwie panie pogratulowały pierwszakom występów i dołączenia do grona uczniów szkoły w Starym Luboszu oraz złożyły życzenia wszystkim pracownikom szkoły.