W piątkowe przedpołudnie 10 listopada 2023 r., dokładnie o godzinie 11:11, społeczność uczniowska wraz nauczycielami uczestniczyła w akcji Szkoła do hymnu. W akcji uczestniczyli także przedstawiciele Nadleśnictwa Kościan. Wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego było wyrazem szacunku do Ojczyzny, polskiej historii oraz tradycji narodowych. Udział w akcji jest okazją do wspólnej refleksji nad losami Polski, budowania i wzmacniania jedności narodowej oraz wychowania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu.