W środę 15 listopada 2023 r. uczniowie uczęszczający na zajęcia kółka fotograficznego (Nadia Langner, Klaudia Przybylska, Barbara Szymańska, Nikola Tylińska i Łukasz Wojciechowski) wykonali w otoczeniu szkoły zdjęcia obrazujące smutny charakter jesieni. W trakcie dalszej części zajęć uczniowie wybrali zdjęcia najlepiej obrazujące, według nich, smutny nastrój jaki wzbudza jesień oraz przygotowali prezentację.

Zapraszamy do obejrzenia efektów ich pracy:

  • Barbara Szymańska:
  • Nadia Langner