Od środy 21 lutego 2024 r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o przyjęcie nowych dzieci do naszego przedszkola na rok szkolny 2024/2025.

Przypominamy najważniejsze informacje dotyczące tych wniosków:

1. wnioski wraz z załącznikami można odbierać od dnia jutrzejszego, tzn. czwartku 8.02.2024 r. w przedszkolu lub sekretariacie szkoły,
2. wnioski wraz z załącznikami można także pobrać z strony szkoły: www.zslubosz.pl (poniżej),
3. wnioski z załącznikami odbierają lub pobierają tylko rodzice dzieci 3-letnich, 4-letnich i 5-letnich, które wcześniej nie uczęszczały do naszego przedszkola (nie wydajemy deklaracji rodzicom dzieci 6-letnich – oni dostaną w terminie późniejszym zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej)
4. wypełnione wnioski wraz z załącznikami oddają rodzice w terminie 21.02-13.03.2024 r. (wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane)
5. wypełnione wnioski wraz z załącznikami składają rodzice tylko w sekretariacie szkoły (wnioski nie będą odbierane w przedszkolu).

Materiały do pobrania:

wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2024/2025

zał. 1 – oświadczenie o wielodzietności

zał. 2-5 – oświadczenie o niepełnosprawności

zał. 6 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

zał. 8 – oświadczenie o zatrudnieniu, nauce, prowadzeniu gospodarstwa lub działalności

zał. 9 – oświadczenie rodziców o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo

zał. 10 – oświadczenie o czasie pobytu dziecka w przedszkolu