Dnia 7 marca z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet w naszej szkole zostały przeprowadzone Warsztaty dla młodych Kobietek. Podczas warsztatów i ćwiczeń uczennice uświadomiły sobie jak ważne są granice w codziennych relacjach z innymi. W trakcie mini wykładu dowiedziały się, czym są granice fizyczne i psychiczne oraz jak istotne jest mówienie o nich, aby uchronić siebie przed niepotrzebnym zranieniem, przykrością czy konfliktem. Odpowiedziałyśmy sobie także na pytanie:  „Dlaczego boję się stawiać granice?” Na podstawie wypracowanych odpowiedzi i omówieniu ich uczennice uświadomiły sobie, że nie warto się bać, bo najważniejszą osobą „jestem ja sama”. Przytaczając różne przykłady ze swojego życia, uczennice uczyły się jak świadomie mówić „nie”, nie raniąc przy tym drugiej osoby.