W dniu 19 marca 2024 roku  w Zespole Szkół Gminy Kościan Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Starym Luboszu odbył się Gminny Konkurs Wiedzy Ogólnej OMNIBUSEK 2024 dla klas drugich. To już XIV edycja konkursu.  W tym roku do konkursu zgłosiło się 12 uczniów ze szkół w Bonikowie, Kokorzynie, Racocie, Turwi, Starych Oborzyskach i Starym Luboszu. Konkurs rozpoczął dyrektor Zespołu Szkół w Starym Luboszu pan Piotr Kaczmarek witając serdecznie uczestników i życząc im powodzenia. Podczas konkursu uczestnicy rozwiązywali test wyboru składający się ze 105 pytań. Czas rozwiązania testu wynosił 30 minut. Komisja po sprawdzeniu prac konkursowych wyłoniła zwycięzców. Zdobywcą tytułu OMNIBUSEK 2024 został Stanisław Nowak ze szkoły w Turwi. Drugie miejsce zdobyła Anna Walczak ze szkoły w Bonikowie, a trzecie miejsce zdobyła Adrianna Milczyńska ze szkoły w Starych Oborzyskach. Wszyscy uczestnicy otrzymali zawieszki z logo konkursu, pamiątkowe sowy, dyplomy, książki za udział w konkursie oraz słodycze. Zwycięzca otrzymał statuetkę OMNIBUSEK 2024, medal, dyplom oraz nagrodę książkową, zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymali medale, dyplomy i nagrody książkowe.  Fundatorem statuetki i nagród był Wójt Gminy Kościan – dziękujemy.

Uczestnikom i zwycięzcom GRATULUJEMY!