Dnia 21 marca 2024 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”.

Głównym organizatorem konkursu matematycznego „Kangur” w Polsce jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu, natomiast międzynarodowym inicjatorem konkursu jest paryskie stowarzyszenie „Kangourou Sans Frontières”.

Polska edycja konkursu Kangur prowadzona jest pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i ma na celu popularyzację matematyki, propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów, zachęcenie młodych do wspólnej, intelektualnej, międzynarodowej zabawy. Konkurs jest okazją do popularyzowania Królowej Nauk.

Dzień konkursu  stał się już w szkołach wielu krajów świętem matematyki.

W naszej szkole w konkursie uczestniczyli uczniowie klas II-VII. Do konkursu przystąpiły łącznie 32 osoby. Uczniowie rozwiązywali zadania w kategoriach – Żaczek, Maluch, Beniamin i Kadet. Konkurs miał na celu praktyczne sprawdzenie posiadanych wiadomości i umiejętności logicznego myślenia.  Stwarzał możliwość przeżycia pięknej przygody z matematyką.