Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kościanie, I Liceum Ogólnokształcące w Kościanie oraz Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie przedstawili naszym uczniom swoją ofertę edukacyjną na rok szkolny 2024/25. Uczniowie klasy VIII  mieli możliwość zapoznania się ze sposobem rekrutacji, kierunkami kształcenia oraz ofertą zajęć pozalekcyjnych. Zaproszenie goście w bardzo ciekawy sposób zaprezentowali ofertę kształcenia dla naszych uczniów.