30.04.2024 r. uczniowie klasy piątej oraz uczestnicy koła teatralnego i muzycznego zaprezentowali przedstawienie pt. ,,Polska pachnie bzami. Apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest wpisany w coroczny kalendarz uroczystości naszej Szkoły, dlatego też jest wspaniałą możliwością, by uzmysłowić wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Ojczyzna i Patriotyzm. Uczniowie zaprezentowali najważniejsze wydarzenia związane z obradami Sejmu Wielkiego i Konstytucją 3 Maja. Całość przeplatały patriotyczne wiersze zasłużonych polskich poetów oraz wyszukane piosenki.
W uroczystości wziął udział Zastępca Wójta Gminy Kościan – pan Mirosław Duda, który rozdał uczniom klas ósmych polskie flagi oraz życzył powodzenia podczas nadchodzących egzaminów.