W dniu 3.06.2024 r. w naszej szkole odbył się Dzień Dziecka dla uczniów klas 1-8. W tym roku organizatorzy postanowili zrobić uczniom miłą niespodziankę w postaci poczęstunku – dla każdej klasy zostały zamówione pizze, a dodatkowo każdy uczeń otrzymał słodką przekąskę i napój, które sfinansowała Rada Rodziców. Głównym wydarzeniem w tym dniu były warsztaty profilaktyczne z komunikacji, przeprowadzone przez panią psycholog z firmy Progress.

Warsztaty miały na celu zwiększanie wiedzy uczniów w zakresie prawidłowej komunikacji zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej, rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania, naukę wyrażania własnych poglądów z szacunkiem dla drugiego człowieka, kształtowanie postaw asertywnych oraz rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów powstałych na skutek nieprawidłowej komunikacji.

Uczniowie zostali zapoznani z kluczowymi komponentami prawidłowego komunikowania się. Dodatkowo uczniowie dostrzegli, że mają wpływ na jakość komunikacji  i przetrenowali w praktyce co robić, by dobrze się rozumieć i nawiązywać dobre relacje z kolegami i koleżankami. Trening umiejętności praktycznych angażował uczniów do odgrywania scenek i ról.

Podczas zajęć z wychowawcami uczniowie integrowali się, grali w różne gry planszowe oraz dzielili się wiedzą, jaką zdobyli podczas warsztatów.

Poczęstunek dla klas, jak również warsztaty profilaktyczne z komunikacji zostały sfinansowane z funduszy GKRPA przeznaczonych na organizację Dnia Dziecka i profilaktykę.