We wtorek 4 czerwca 2024 r. odbył się w naszej szkole Konkurs Pięknego Czytania. Wzięło w nim udział 11 uczniów wybranych w eliminacjach klasowych. Zadaniem konkursowym w pierwszym etapie było jak najpiękniejsze przeczytanie wcześniej przygotowanego fragmentu z literatury dziecięcej, zaś w drugim etapie – nieznanego wcześniej urywka książki. Uczestnicy konkursu z wielkim przejęciem czytali wybrane fragmenty książek. Komisja konkursowa oceniała płynność i wyrazistość czytania, interpretację i klimat oraz dobór czytanego tekstu.

Przyznano tytuł Mistrz Pięknego Czytania w 3 kategoriach:

  • Klas I: Norbert Łukaszewski z klasy Ia
  • Klas II: Maria Wędzińska z klasy IIb
  • Klas III: Zofia Piotrowska z klasy IIIa

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci – nagrody książkowe. Serdecznie gratulujemy!